Okres Proszę wybrać długość trwania umowy


Faktura Proszę wybrać rodzaj faktury


Internet Najpopularniejszy w mieście
Prosimy wypełnić formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Email:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1). Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i świadczenia usług Spółki na podstawie Prawa telekomunikacyjnego.


Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony moich danych osobowych.


Aby wysłać formularz należy wybrać usługę


Wszelkie Prawa Zastrzeżone © DOLSAT 2022