wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

kreseczka Klient Wiedza Infrastruktura

 • Home
 • Strategia firmy
 • Polityka jakości

Polityka jakości

Spółka DOLSAT jest znanym, sprawdzonym i doświadczonym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi Internetu, telewizji i telefonii, jak i producentem jedynego w Bełchatowie programu lokalnego Telewizji Kablowej Bełchatów, serwisu informacyjnego ebelchatow.pl oraz imponującego skutecznością medium reklamowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, DOLSAT gwarantuje Klientom wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną obsługę, pomoc i doradztwo techniczne optymalne dla indywidualnych potrzeb. Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dba o utrzymanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań stałych klientów.

Satysfakcja klienta jest wyznacznikiem sukcesu spółki DOLSAT, więc podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju na rynku. Nadrzędnym celem jest poznawanie potrzeb klienta oraz terminowa realizacja usług najwyższej jakości. Pozwoli on sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom, jakie stawia przed firmą rynek i klienci.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez:

 • Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia
 • Stosowanie światowych standardów w kwestii nowoczesnych technologii
 • Współpracę z renomowanymi firmami i w oparciu o wysokiej klasy nowoczesny sprzęt
 • Terminową i rzetelną realizację usług najwyższej jakości
 • Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doskonalenie i kompleksowość obsługi prowadząca do budowania trwałych relacji z klientami
 • Profesjonalny i szybki serwis techniczny
 • Umacnianie pozycji firmy na rynku
 • Pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży
 • Poszerzanie oferty asortymentowej
 • Stałą troskę o jakość usług

Wszystkie te cele realizowane są dzięki identyfikowaniu oczekiwań klientów i monitorowaniu poziomu ich zadowolenia, podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz zwiększaniu skuteczności i efektywności procesów zapewniających doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Indywidualne podejście do klienta ukierunkowane jest na zapewnienie wysokiego poziomu jego satysfakcji i ma bezpośrednie przełożenie na budowanie długoterminowych relacji z firmą. Budowanie takiej lojalności ułatwia profesjonalizm i kompetencje zespołu osiągane poprzez wdrożoną strategię rozwoju personelu.

Celem skutecznego realizowania założeń polityki jakości wdrożono kilka narzędzi pomiaru zadowolenia:

 • Sondy i badania realizowane w trakcie obsługi w Biurze Obsługi Klienta przy okazji ponownego podłączenia lub zawieszania czasowego usług, podpisywania i rozwiązywania umów- informujące o czynnikach mających wpływ na wybór danej oferty czy przyczyn rezygnacji
 • Analizy reklamacji zgłaszane do serwisu i biura, informujące o tym, czego klienci oczekują, poszukują, czego może im brakować o obecnej ofercie usług
 • Analizy ofertowe realizowane poprzez zaoferowanie klientowi wyboru kombinacji określonych atutów oferty (samodzielne konstruowanie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb) pozwalająca określić potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup klientów
 • Sondy internetowe wdrażane np. przed rozszerzeniem oferty telewizyjnej pozwalające aktywnie uczestniczyć klientom w wyborze nowego kanału telewizyjnego
 • Wywiady jakościowe realizowane w ramach telemarketingu posprzedażowego oraz poawaryjnego mającego udzielić informacji o zadowoleniu klienta z wykonania i jakości zakupionej usługi, sprawności działania serwisu itp.

Firma DOLSAT jako główną strategię swojej działalności wyznacza pozyskiwanie nowych i utrzymywanie już obsługiwanych klientów, co wymaga od niej ciągłego ukierunkowania działań na klienta. Przejawia się to zarówno badaniami potrzeb i oczekiwań klientów, umiejętnością pozyskiwania informacji, odpowiednia segmentacją rynku i prawidłowo skonstruowaną ofertą, ale także wewnętrznym ukierunkowaniem całej organizacji na realizację wyznaczonego celu poprzez ustawiczne kształcenie wrażliwości personelu na potrzeby nabywców i pobudzania go do identyfikowania się z celami firmy.

Jasno sprecyzowane założenia polityki jakości realizowane są dzięki ścisłej współpracy wszystkich działów. Ukierunkowanie działań pracowników na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta pozwala budować wysoka kulturę organizacyjną i sprzyjającą rozwojowi atmosferę współpracy na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wdrożone procesy i procedury działania dzięki elastycznemu podejściu i monitorowaniu satysfakcji odbiorców stale ewoluują dostosowując się do dynamiki rynku i wymagań klientów.


Zobacz również Polityka personalna