wersja strony dla niedowidzacych
tłumacz języka migowego

kreseczka Klient Wiedza Infrastruktura

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Komunikacyjne – Wybierz tanie OC i dobre AC

baner graficzny promoujący ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. Teraz 30 największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu! Nie trzeba chodzić do wielu ubezpieczycieli i sprawdzać mnóstwa stron w Internecie. Wybierzemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

 • Kalkulacja w kilka minut
 • 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu
 • Szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych
 • bezpieczeństwo i komfort przy ich zakupie

Ubezpieczenia mieszkania dla każdego!

baner graficzny promoujący ubezpieczenia nieruchomości

Szukasz sprawdzonego, optymalnego ubezpieczenia mieszkania, domu? Mamy dla Ciebie bogaty wybór ofert.

 • Ubezpieczenie mieszkania i domu może być tańsze nawet o 40%. Optymalna ochrona już od 75 zł/rok.
 • Pomożemy wybrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb
 • Szeroki wybór ofert
 • Szybka kalkulacja

Ubezpieczenia turystyczne dla każdego!

baner graficzny promoujący ubezpieczenia turystyczne

Podróże to Twoja pasja? Zapewnij sobie i swoim bliskim spokojne wakacje

 • Optymalna ochrona już od 3,23 zł/dzień (Europa) lub 5,22 zł/dzień (Świat)

Planujesz rodzinny wyjazd wakacyjny? Szeroki zakres ochrony podczas podróży dla Ciebie i Twojej rodziny

 • Pełna ochrona już od 6,36 zł/dzień (Europa) lub 11,05 zł/dzień (Świat)

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 23 C w Bełchatowie
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-15:00
we wtorki i czwartki od 10:00 do 17:30

Kontakt z BOK Klauzula Informacyjna Superpolisa

Zarządzanie nieruchomościami

panorama miasta z drona

Oferujemy profesjonalne zarządzanie w oparciu o umowę cywilnoprawną, w wyniku której zarządca pełni rolę ADMINISTRATORA odpowiedzialnego wobec właścicieli za sprawne funkcjonowanie nieruchomości. Odpowiedzialność wobec instytucji państwowych pozostaje po stronie właścicieli bądź wybranego przez Wspólnotę Zarządu.

Zarzadzanie to obejmuje administrację nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych oraz prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej.

Usługa jest wykonywana przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości - DOLSAT Sp. z o.o. Gwarancją jakości usługi jest ponad 26 - letnie doświadczenie w zarządzaniu i organizacji oraz zatrudnianie specjalistów, zarówno technicznych, jak i administracyjnych.

Dzięki dokonywanej analizie funkcjonowania nieruchomości - od zagadnień związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb użytkowników nieruchomości do analizy spraw ekonomicznych, prawnych i technicznych, możliwe jest podnoszenie efektywności realizacji planu i wydatkowania środków pieniężnych Wspólnoty po uzyskaniu akceptacji jej Zarządu.

Możemy poszczycić się najlepszą ceną usługi na bełchatowskim rynku!

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta DOLSAT Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 23C, 97-400 Bełchatów
Tel.: 44 632 73 54 lub 712 00 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

44 712 04 44 administracja
44 712 02 22 Pogotowie techniczne całodobowe - zgłaszanie awarii dot. gazu, kanalizacji, ogrzewania
44 712 03 33 zgłaszanie drobnych awarii i usterek (np. elektryczne, remontowe)

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu Wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości
 • utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej i książki korespondencji
 • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu
 • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/ wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu)
 • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością
 • łatwy kontakt z administratorem ( czynne całodobowo telefony, poczta elektroniczna, faks)

Obsługa Finansowo - Księgowa

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu zgodnie z Ustawą o własności lokali
 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w Ustawie o rachunkowości
 • zakładanie rachunku bankowego, którego dysponentem jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań
 • dokonywanie operacji finansowych Wspólnoty poprzez rachunek bankowy
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, w przypadku gdy Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej: deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym; rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów)
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej obejmującego:
  1. sprawozdanie finansowe Wspólnoty
   zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej Wspólnoty
   zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe
   zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli
   zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów
   kartoteki właścicieli
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz Wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym.

Obsługa Techniczna Nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych)

Nasze atuty

 • Niskie koszty administrowania  Wspólnoty Mieszkaniowej – oszczędności, które pozostają w budżecie domowym lub wedle woli mieszkańców mogą odkładać się na rachunku bankowym Wspólnoty na przyszłe inwestycje związane z nieruchomością.
 • Przejrzyste, uczciwe zasady działania, partnerska współpraca. Sprawdzony i doświadczony partner lokalny.
 • Negocjowanie jak najkorzystniejszych warunków współpracy z firmami wykonującymi usługi na rzecz Wspólnoty i podejmowanie współpracy po akceptacji oferenta przez Zarząd Wspólnoty.
 • Pozyskiwanie najkorzystniejszych ofert:
  1. kredytowych - na cele realizacji inwestycji (jeśli zajdzie taka potrzeba)
   ubezpieczeniowych
 • Rzetelna i terminowa realizacja prac zleconych bezpośrednio przez Zarząd Wspólnoty i profesjonalna obsługa administracyjno-księgowo-techniczna na rzecz Wspólnoty.
 • Większa decyzyjność o sprawach nieruchomości w rękach Wspólnoty to gwarancja zadowolenia i poczucie kontroli nad wydatkowanymi środkami i podejmowanymi decyzjami w zakresie zarządzania nieruchomością.

Tłumacz języka migowego

Tłumacz Języka Migowego dostępny
w Biurze Obsługi Klienta w godzinach:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00-15:00
Wtorek, czwartek: 10:00 - 17:30

logo Migam

Ciasteczka

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:
 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Treść artykułu pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/ i są chronione prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych oraz Polityce cookies prowadzonej w DOLSAT Sp. z o.o. znajdą Państwo w Polityce prywatności

Bezpieczeństwo w sieci

Zgodnie z Art. 175e Prawa telekomunikacyjnego DOLSAT spółka z o.o. zamieszcza odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci.

https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/poradniki/pliki-do-pobrania/

Darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88) od dnia 1 lipca 2017 r. na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek blokowania dostępu do niektórych domen internetowych.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym dokumencie Komunikat ws. Ustawy Hazardowej

Godziny pracy

Poniedziałek 08.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 17.30
Środa 08.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 17.30
Piątek 08.00 - 15.00

Obsługa wspólnot

Numery kontaktowe:

44 712 04 44 administracja

44 712 02 22 Pogotowie techniczne całodobowe - zgłaszanie awarii dot. gazu, kanalizacji, ogrzewania

44 712 03 33 zgłaszanie drobnych awarii i usterek (np. elektryczne, remontowe)

Redakcja TKB

tel. 44 635 08 07

Redaktor Naczelny
tel. 601 307 761
Dziennikarze
tel. 609 471 255
tel. 605 309 304

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis Techniczny

Telewizja Analogowa, DVB-T
tel. 601 330 225
tel. 601 315 544

Internet, Telefonia, Telewizja IPTV
tel. 603 988 822

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Reklamy

tel. 601 197 105

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dowiedz się więcej

Daj się zauważyć – reklamuj się w DOLSAT

Gdzie jesteśmy?

młotek sędziego Nota informacyjna


Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawnionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem a dostawcą usług publicznie dostępnych telekomunikacyjnych, jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl).